جستجو:  

تجارب طولاني مديران و پرسنل شرکت هدکو اين زمينه را فراهم ساخته است که اين شرکت بتواند در زمينه اجراي پروژه هاي بزرگ مشاوره فني در مراحل زير به مشتريان ارائه نمايد.
- انتخاب تکنولوژي
- عقد قراردادهاي دانش فني و خريد ليسانس
- بررسي طرحهاي افزايش توليد واحدهاي در دست بهره برداري
- ارائه خدمات نظارت بر عمليات مهندسي، ساخت و اجرا
- انجام مطالعات امکان سنجي
- بهينه سازي مصرف انرژي در واحد ها
- انجام خدمات تدارکات تجهيزات و مواد
- ساير مواردي که مورد نظر کارفرمايان در پروژه هاي نفت ، گاز و پتروشيمي باشد.