جستجو:  

الف- مهندسي اصولي

شرکت هدکو با بهره گيري از تجارب ارزشمند پرسنل ارزنده خود قادر است کليه موارد مهندسي پايه و طراحي فرآيند هاي مختلف را از مرحله اخذ ليسانس تا انتهاي کار به انجام رساند. اين بخش از کار شامل و نه محدود به موارد زير مي باشد:

• تعيين مشخصات و وضعيت فرآيند
• دياگرام جريان فرايند و سرويسهاي جانبي و و موازنه انرزي و مواد در شرايط مختلف عمليات
• نمودارهاي خطوط لوله و ابزار دقيق (P&ID)
• داده برگ ها و مشخصات فني تجهيزات دوار و ثابت
• ليست تجهيزات و لوله ها
• داده برگ هاي ابزار دقيق
• مشخصات کاتاليست ، مواد شيميايي و تصفيه پسماند
• تهيه جانمايي اوليه پروژه
• تهيه دستورالعمل هاي عمليات راه اندازي و بهره برداري

ب - مهندسي تفصيلي

مهندسي تفصيلي در واقع مرحله بعدي مهندسي پايه مي باشد که هدف کلي آن عبارت است از:

تهيه نقشه هاي اجرا و نصب کليه تجهيزات , مستند سازي کليه اطلاعات, تهيه و تدارک کالاهاي پروژه با بالاترين کيفيت و کمترين هزينه ممکن, و برنامه ريزي کار جهت اجراي عمليات در کمترين زمان ممکن مي باشد. انجام مهندسي تفصيلي هر پروژه در بخشهاي مهندسي به شرح زير تحت مسئوليت مهندسين راهبري که برگزيده شده و زير نظر ستاد پروژه فعاليت مي کنند انجام مي گردد.

ج - مهندسي کارگاهي
شرکت هدکو در راستاي انجام مهندسي واحد و در جهت تداوم بهينه پروژه در هنگام اجرا در صورت تمايل کارفرما آمادگي دارد که در کارگاههاي پروژه ها با بکارگيري مهندسين مقيم از بخشهاي مختلف فرايند, سازه, پايپينگ, مکانيک, ماشين آلات, برق و ابزار دقيق نسبت به ارائه مهندسي کارگاهي در سايتهاي پروژه ها اقدام نمايد. هرگونه راهکار اجرايي يا ابهام در مدارک و نقشه ها بصورت حضوري بين مهندسين طراح و مهندسين اجرا حل و فصل شده و زمان انتظار به حداقل کاهش مي يابد.