جستجو:  


بخش فرآيند

بخش فرآيند با بکارگيري مهندسين متخصص در رشته هاي مهندسي شيمي با تجربه و واجد شرايط، در خدمت کارفرمايان صنايع نفت و گاز و پتروشيمي و ساير واحدهاي شيميايي ميباشد. بخش فرآيند به تنهايي و يا با همکاري شرکت هاي معتبر بين المللي مهندسي اصولي واحدهاي فرايندي، جانبي و يوتيليتي در صنايع نفت و گاز و پتروشيمي , کليه فعاليتهاي فرايندي را به انجام ميرساند. فعاليتهاي بخش فرآيند در قسمتهاي زير صورت مي گيرد:
• طراحي و مهندسي واحدها از نظر فرآيند توليد محصول
• طراحي فرايندي واحدهاي جانبي
• تهيه دستورالعمل عمليات فرايندي:
جهت انجام اين امر نقطه نظرات و تجربيات گروه راه اندازي و عمليات واحد در مراحل اوليه طراحي مدنظر قرار گرفته مي شود و در نتيجه واحدهاي طراحي شده با کمترين مشکل در اسرع وقت به فعاليت برسند.
• تهيه و تکميل نقشه هاي متعدد فرايندي از قبيل PFD, P&ID, UFD
• تهيه داده برگهاي فرايندي تجهيزات مکانيکي و اقلام ابزار دقيقي
• ليست تجهيزات و ليست خطوط
• مهندسي سلامت، ايمني و محيط زيست:
امروزه فعاليتهاي مهندسي سلامت، ايمني و محيط زيست نقش مهمي در طراحي واحدهاي جديد ايفا ميکنند، به همين جهت شرکت هدکو با بهره گيري از استانداردهاي سري ISO14000 و OHSAS18000 و با ايجاد زيرگروه HSE در بخش فرآيند، نيازهاي کارفرمايان در زمينه سلامت شخصي کارکنان، ايمني واحد و محيط زيست سالم را برآورده مي سازد.

بخش پايپينگ

بخش پايپينگ پس از تصويب جانمايي تجهيزات واحد, با طراحي مدل 3 بعدي دستگاهها و لوله هاي ارتباطي و سازه ها و ساير جزئيات پروژه, برآورد دقيق ماتريال مورد نياز در رابطه با لوله ها و ساير مواد مرتبط با آن و نهايتا انجام عمليات خريد آنها را برعهده دارد. همچنين با توجه به دما و فشار بالا در فرايند واحد ها بايستي محاسبات دقيق در رابطه با تنش لوله ها انجام پذيرفته و تکيه گاه در نقاط مناسب جهت هر يک در نظر گرفته شود. ساير مدارک و فعاليتهاي مريوط به اين بخش شامل موارد زير مي باشد:
• طراحي و تهيه نقشه جانمايي تجهيزات ، ساختمانها ، جاده ها و ....
• تهيه استانداردها و مشخصه هاي فني
• طراحي و تهيه مدل سه بعدي از PLANT با استفاده از نرم افزارهاي مهندسي PDMS ، PDS
• طراحي و تهيه نقشه جانمايي خطوط لوله
• طراحي و تهيه نقشه سه بعدي خطوط لوله (ايزومتريک)
• طراحي و تهيه نقشه جانمايي خطوط زيرزميني
• تعيين مسير ترانشه هاي برق و ابزار دقيق و سيني هاي کابلها
• بررسي تنش در خطوط لوله با استفاده از نرم افزارهاي مهندسي CAESAR II ، TRIFLEX
• طراحي تکيه گاهها و خريد اقلام مربوطه
• برآورد مواد مورد نياز
• تهيه درخواست خريد و خريد اقلام لوله
• همکاري با ساير بخشها در بررسي فني مدارک و خريد تجهيزات مکانيکي دوار و ثابت 

بخش مکانيک

اين بخش مسئوليت اجراي مهندسي تفصيلي تجهيزات ثابت اعم از تجهيزات تحت فشار (مانند راکتورها و برجهاي تقطير) ، تانک هاي ذخيره، انواع مبدل هاي حرارتي، انواع کوره ها، ديگ هاي بخار , سيلوها, مشعل, دودکش (فلر) وتجهيزات خاص را به عهده دارد. فعاليت هاي انجام شده براي تجهيزات فوق الذکر شامل موارد زير ميباشد:
• محاسبات مکانيکي بوسيله روش هاي مبتني بر استانداردها و روش هاي تحليلي و عددي 
• تهيه داده برگ هاي مکانيکي که علاوه بر اطلاعات فرايندي شامل اطلاعات مکانيکي از جمله ضخامت، وزن، بارهاي باد و زلزله، مشخصات نازل ها و جزئيات ساپورت ها نيز مي باشد
• تهيه استانداردهاي فني طراحي و ساخت براي اجزاي مختلف تجهيزات بر اساس استانداردهاي بين المللي مورد توافق کارفرما و تجربه هاي پروژه هاي قبلي
• تهيه درخواستهاي خريد مربوط به هر سفارش، بررسي پيشنهادهاي فني سازندگان و در نهايت اعلام سازندگان مورد قبول فني جهت ساخت تجهيزات آن سفارش
• بررسي مدارک و نقشه هاي تهيه شده توسط سازندگان پس از شروع سفارش
• ارائه خدمات مهندسي کارگاهي در حين ساخت در کارگاه سازندگان و همچنين هنگام نصب و راه اندازي در سايت

بخش ماشين آلات

اين بخش مسئول تهيه کليه درخواست خريدهاي تجهيزات ماشين آلات و سيستمهاي مکانيکي دوار نظير پمپها، کمپرسورها، توربين ها، دمنده ها ، سيستمهاي انتقال مواد، ميکسرها ، و ديگر تجهيزات شبيه به اينها مي باشد.
فعاليت هاي زير براي تهيه درخواست خريد تجهيزات ماشين آلات و سيستمهاي مکانيکي صورت مي گيرد:
• بررسي ليست داده برگ هاي فرايندي مربوط به بخش ماشين آلات
• تهيه و تکميل داده برگ هاي مکانيکي شامل ميزان بار و ظرفيت آنها که سازنده را قادر مي سازد بر اساس آن ماشين آلات مورد نظر را تهيه يا طراحي کند.
• تهيه درخواستهاي خريد مربوط به هر سفارش شامل اطلاعات مورد نياز ساير بخشهاي مهندسي از سازندگان و در عين حال مشخص نمودن استانداردها , قوانين , ملزومات قطعات يدکي ، آزمايشات و ديگر شرايط تحويل
• بررسي پيشنهادهاي فني سازندگان و انجام مکاتبات با ايشان، و يکنواخت کردن پيشنهادات از نظر فني
• تهيه گزارش بررسي فني سازندگان و اعلام سازندگان مورد قبول فني
• تهيه و ارسال سفارش خريد به سازنده مورد قبول
• بررسي مدارک و نقشه هاي تهيه شده توسط سازندگان پس از شروع سفارش
• انجام بازرسي حين ساخت در کارگاه سازندگان و رفع موانع فني
• ارائه سرويس مهندسي کارگاهي هنگام نصب و راه اندازي در سايت
• طراحي و ارائه نقشه هاي مربوط به سيستم سرمايش و گرمايش ساختمانها و خريد سيستمهاي مربوطه.

بخش برق

بخش برق به طور کلي وظيفه انجام کليه امور مربوط به برق رساني پروژه شامل تهيه و توزيع برق مورد نياز قسمتهاي مختلف واحد، کنترل و سيستمهاي حفاظتي، روشنايي مورد نياز در مناطق مختلف، سيستم هاي ارتباطات را برعهده دارد. فعاليتها و مدارک اين قسمت شامل موارد زير مي باشد:
• تهيه ليست مصرف کننده هاي بار الکتريکي
• تجزيه و تحليل بار هاي الکتريکي و محاسبات اتصال کوتاه و پخش بار و پايداري شبکه
• طبقه بندي مناطق خطرناک از نظر وجود گازها و مواد قابل انفجار
• تهيه نمودارتک خطي برق
• طراحي کابل کشي برق – روشنايي و اتصال زمين
• ليست کابل ها با مشخصات کامل و ميزان مورد نياز هر يک
• طراحي سيستم ارتباطات (تلفن، پيجينگ و غيره)
• طراحي ايستگاههاي برق(Substations)
• طراحي جزئيات انجام کارهاي اجرايي برق
• تهيه درخواست خريدهاي مختلف اقلام برقي و سپس بررسي فني پيشنهادات سازندگان و انتخاب سازندگان مورد تأييد فني
• پيگيري موارد فني سازندگان پس از انجام سفارش کالا تا مرحله ساخت و حمل به سايت
• بررسي فني مدارک سازندگان ساير بخشها از نظر تجهيزات برقي مرتبط

بخش ابزار دقيق

بخش ابزار دقيق کليه امور مربوط به کنترل و اندازه گيري مقادير واحد را بر عهده دارد. فعاليتها و مدارک تهيه شده در اين بخش از قرار زير است:
• تهيه داده برگهاي ابزار دقيق
• تهيه بلاک دياگرام کلي سيستم کنترل
• تهيه ليست ابزار دقيق
• تهيه بلاک دياگرام سيستم کتنرل پکيج ها
• تهيه مدارک مشخصات فني ابزار دقيق
• انجام محاسبات ادوات ابزار دقيق
• تهيه نمودار حلقه هاي کنترل
• تهيه نمودارهاي Logic / Interlock
• تهيه I/O List جهت سيستمهاي DCS و ESD
• تهيه درخواست خريد جهت تجهيزات ابزار دقيق و سپس مکاتبات فني با سازندگان ابزار دقيق- TQ
• ارزيابي فني سازندگان ابزار دقيق ( TBA ) و اعلام سازندگان مورد تأييد فني و ارسال سفارش خريد به سازنده مورد تأييد
• بررسي و تاييد مدارک فني سازندگان ابزار دقيق و پيگيري موارد فني آنان تا مرحله دريافت کالا در سايت
• تهيه نقشه هاي جانمايي ابزار دقيق و مسير کابل
• تهيه نقشه هاي مربوط به اتاق کنترل
• محاسبه مقادير اقلام کابل، سيني و نردبان کابل، جعبه هاي اتصال، گلند کابل، تيوب، لوله و اتصالات ابزار دقيق
• تهيه نمودار آرايش Junction box ها و ساير ادوات ابزار دقيق
• تهيه نقشه هاي Hook Up
• تهيه نقشه هاي جزئيات نصب ابزار دقيق

بخش سيويل و سازه

بخش سازه کليه امور مربوط به کارهاي مهندسي سازه اي از قبيل فونداسيون ها، اسکلتهاي فلزي و ساختمانهاي واحد را بر عهده دارد. فعاليت ها و مدارک تهيه شده در اين بخش از قرار زير است:
• تهيه محدوده کار و مشخصات گمانه ها براي تهيه گزارش مکانيک خاک پروژه ها وهمچنين کنترل و ارائه نظر روي گزارش ژئوتکنيک که توسط مشاور تهيه ميگردد.
• تهيه استانداردهاي تخصصي پروژه ها بر اساس مفاد قرار داد و آئين نامه هاي مرتبط.
• تهيه اسناد مناقصه پيمانکار سيويل.
• تهيه درخواست خريد براي اسکلت فلزي و ميل مهارهاي پروژه ها.
• تهيه نقشه هاي اجرايي شمعهاي پروژه.
• تهيه نقشه هاي اجرايي و جزييات مربوطه براي فونداسيون ها وسازه هاي بتني.
• تهيه ليست دقيق مواد و مصالح مورد نياز و ليست جزييات ساخت و خم آرماتورها.
• تهيه نقشه هاي معماري ساختمانها.
• طراحي و ارائه نقشه هاي اجرايي مربوط به لوله کشي ساختمانها.
• تهيه نقشه هاي مهندسي اسکلت هاي فلزي.
• تهيه نقشه هاي ساخت کارگاهي اسکلت فلزي.
• طراحي و ارائه نقشه هاي اجرايي سازه هاي مقاوم در مقابل انفجار.
• تهيه جداول احجام مورد نياز مصالح براي انجام کار