جستجو:  
 

اطلاعات پروژه

نام پروژه

اوره و آمونیاک گلستان

شاخه صنعت

پتروشیمی

محصول و ظرفیت

2050 TPD Ammonia, 3250 TPD Urea

لیسانس

Ammonia: Ammonia Casale, Urea: Stamicarbon

کارفرما

شرکت پتروشیمی گلستان

مدیریت پیمان

شرکت CCM

مکان

استان گلستان ، گلستان

نوع پروژه

EPS

محدوده پیمان

هماهنگی لیسانس

مهندسی پایه

مهندسی تفصیلی

خدمات تدارکات کالا

تأمین کالا و تجهیزات

ساخت و نصب

پیش راه اندازی و راه اندازی

نظارت بر ساخت

آزمایش عملکردی

تاریخ موثر شدن پیمان

13/11/2007

طول مدت پیمان

36 ماه از تاریخ موثر شدن آن