جستجو:  

همپاانرژي از بدو تاسيس رويکردي کاملا متفاوت نسبت به فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) داشته است. ICT و تجهيزات رايانه اي، نه به عنوان ابزارهايي براي راحت تر و ساده تر کار کردن، بلکه به عنوان بستر و ابزاري جديد براي مديريت پروژه ها و فعاليت هاي مهندسي به روشي جديد ديده شده اند.
نتيجه اين نگرش آن بوده است که تمامي روش هاي مهندسي و اجرايي شرکت و تجارب مديران و کارکنان شرکت از ابتدا و پس از آن همواره بازمهندسي شده اند. فرآيندهاي جديد همگي برپايه فرض وجود يک بستر زيرساخت قدرتمند سخت افزاري / نرم افزاري با توان مديريت و گردش اطلاعات بين تمامي استفاده کنندگان و ذينفعان آن فرآيند، باز طراحي مي شوند.
اين زيرساخت اطلاعاتي در کنار استفاده از نرم افزارهاي تخصصي مديريت پروژه و نرم افزارهاي توليد شده براي مديريت اطلاعات پروژه هاي مهندسي و ساخت (EPC) توسط تيم نرم افزار شرکت، امکان عرضه خدمات مشاوره، مهندسي، مديريت پروژه و طراحي و ساخت با کيفيتي بالا و اطمينان بخش براي مشتريان شرکت را فراهم مي سازد.
پورتال پروژه هاي شرکت مهندسي و طراحي همپاانرژي (www.hedcoint.com/projects) به عنوان نقطه مرکزي ارائه تمامي خدمات و اطلاعات مرتبط با تمامي پروژه هاي شرکت به تمامي ذينفعان پروژه (کارفرما، تيم هاي اجرايي، کارکنان شرکت، شرکاي تجاري، سازندگان داخلي و بين المللي، عامل چهارم و ناظرين پروژه و ...) امکانات ذيل را فراهم مي سازد:
• مديريت و گردش الکترونيکي اسناد و مدارک مهندسي
• گردش اطلاعات و ارتباط بين تيم هاي اجرايي، طراحي و مهندسي
• برنامه ريزي و مديريت وظايف و فعاليت هاي پروژه
• استانداردها و کدهاي فني
• مديريت و پيگيري سفارشات ساخت و خريد هاي داخلي و خارجي (تدارکات پروژه)
• مديريت اسناد و مدارک سازندگان
• مديريت اسناد و مدارک بازرسي سفارشات
• بانک اطلاعات مواد و تجهيزات پروژه ها
• مديريت و گردش الکترونيکي اسناد و مدارک پروژه
• مديريت ورود و خروج کالاهاي انبار در سايت پروژه ها

يکپارچگي تمامي نرم افزارها و سيستم هاي فوق بر روي بستر Web و امکان دسترسي به آنها در هر زمان و مکان و سهولت کار با نرم افزارها در عين توجه به امنيت اطلاعات و اسناد منتشر شده، افق جديدي را پيش روي ذينفعان پروژه ها گشوده است، اطمينان از انجام کارهاي صحيح در زمان برنامه ريزي شده، توسط متولي فعاليت. به اين ترتيب در هر لحظه امکان اطلاع از بروز يک مشکل اجرايي يا دسترسي به آخرين ويرايش يک نقشه يا مستند مهندسي يا اسناد فني يک قطعه سفارش داده شده و ياگزارش پيش بيني کمبود مواد و مصالح (Material Shortage) موضوعي حل شده است و ديگر آرزوي مهندسان و مديران پروژه ها نيست.
به اين ترتيب گروه فناوري اطلاعات و ارتباطات همپاانرژي با طراحي، به هنگام سازي، مديريت، مراقبت و توسعه بستر اطلاعاتي سازمان، ديگر تنها يک تيم پشتيبان سازمان محسوب نمي شود، بلکه در خط مقدم اجراي پروژه ها با ارائه خدمات در 24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، وظيفه اطمينان بخشي به کاربران سيستم هاي مختلف مرتبط با پروژه ها را بر عهده دارد. اين خدمات شامل تمامي اين موارد نيز مي شوند:
• مديريت و پايش دانش در سطح سازمان
• امنيت و اطمينان از تدوام کسب و کار سازمان
• مديريت زيرساخت ارتباطات و شبکه داده ها
• برنامه ريزي استراتژيک کاربردي فناوري اطلاعات در سطح سازمان
• ايجاد زيرساخت براي بهبود عملکرد و کيفيت اجراي پروژه ها و افزايش بهره وري سازمان
• توليد و توسعه نرم افزارهاي مديريت اطلاعات مهندسي