جستجو:  

 

اطلاعات پروژه

نام پروژه

احداث فاز سوم اوره و آمونیاک پردیس

شاخه صنعت

پتروشیمی

محصول و ظرفیت

2050 TPD Ammonia , 3250 TPD Urea

لیسانس

Ammonia : M.W.Kellogg , Urea : Stamicarbon

کارفرما

شرکت پتروشیمی پردیس

مدیریت پیمان

شرکت نام آوران دلوار

مکان

استان بوشهر ، عسلویه

نوع پروژه

EPS  

محدوده پیمان

هماهنگی لیسانس

مهندسی پایه

مهندسی تفصیلی

خدمات تدارکات کالا

تأمین کالا و تجهیزات

ساخت و نصب

پیش راه اندازی و راه اندازی

نظارت بر ساخت

آزمایش عملکردی

تاریخ موثر شدن پیمان

07/03/1390

طول مدت پیمان

36 ماه از تاریخ موثر شدن آن