جستجو:  

 

اطلاعات پروژه

نام پروژه

انجام طراحی ، خدمات مهندسی خرید و خدمات بازرسی فنی کالا و تجهیزات بسته ریفرمر

شاخه صنعت

طراحی و مدیریت ساخت بسته های مکانیکی

محصول و ظرفیت

-

لیسانس

-

کارفرما

شرکت پتروشیمی پردیس

مدیریت پیمان

شرکت نام آوران دلوار

مکان

استان بوشهر، عسلویه

نوع پروژه

EPS  

محدوده پیمان

هماهنگی تامین لیسانس

مهندسی پایه

مهندسی تفصیلی

خدمات تدارکات کالا

تأمین کالا و تجهیزات

ساخت و نصب

 

پیش راه اندازی و راه اندازی

 

نظارت بر ساخت

آزمایش عملکردی

تاریخ موثر شدن پیمان

07/06/1391

طول مدت پیمان

30 ماه از تاریخ موثر شدن آن