جستجو:  

شرکت همپا انرژی بعنوان یک مجموعه دانش محور و توانمند در عرصه طراحی و مهندسی واحد های فرآیندی از دیر باز بخش توسعه و تحقیق را در ساختار سازمانی خود گنجانیده است. در این بخش با تکیه بر شناخت کامل از تجهیزات مورد نیاز در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ، مطالعات فنی در خصوص تجهیزات و بسته های پیچیده فرآیندی – مکانیکی که از خارج از کشور تامین می گردد ، تا جزئی ترین سطح ممکن توسط کارشناسان خبره شرکت ، انجام می گردد. خوشبختانه طی چند سال گذشته در نتیجه تلاش مستمر همکاران، چند مورد از این مطالعات به نتیجه مثبت منجرشده و تکنولوژی طراحی و ساخت انواع مخازن سرد (تا منفی 50 درجه سانتیگراد) و نیز کوره های ریفرمر، بومی سازی گردیده است. این کار مقدمه ای خواهد بود بر شناسائی و توسعه منابع ساخت و تأمین داخلی تجهیزات و مواد مورد نیاز مجموعه هائی که تا کنون طراحی و تامین آنها بطور کلی از خارج از کشور انجام می گردیده است.