جستجو:  

تحقيق و توسعه در شرکتهاي مهندسي زمينه ساز رشد و توسعه تکنولوژي مي باشد. از اين رو شرکت هدکو با تأسيس بخش تحقيق و توسعه (R&D) گام مهمي در استفاده از تجربيات فني خود در جهت توليد دانش و تکنولوژي بر داشته است. به ثمر رسيدن چندين طرح تحقيقاتي در گذشته حاصل عملکرد موفق اين بخش مي باشد. اين موارد عبارتند از:
- بومي کردن دانش طراحي مخازن سرد
- طراحي لوله هاي چند لايه Composite piping
- توسعه نرم افزار جامع مديريت پروژه
طرح هاي ديگري نيز در بخش توسعه و تحقيق اين شرکت در دست مطالعه مي باشند که اميد مي رود زمينه ساز توسعه تکنولوژي در شرکت باشند.