جستجو:  
 

 

اطلاعات پروژه

نام پروژه

احداث مخزن دوجداره ذخیره سازی آمونیاک 3

شاخه صنعت

پتروشیمی

محصول و ظرفیت

30,000 Ton

لیسانس

-

کارفرما

شرکت پتروشیمی رازی

مدیریت پیمان

شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی

مکان

استان خوزستان ، بندر امام

نوع پروژه

EPC  

محدوده پیمان

هماهنگی لیسانس

مهندسی پایه

مهندسی تفصیلی

خدمات تدارکات کالا

تأمین کالا و تجهیزات

ساخت و نصب

پیش راه اندازی و راه اندازی

نظارت بر ساخت

آزمایش عملکردی

تاریخ موثر شدن پیمان

23/12/1390

طول مدت پیمان

24 ماه از تاریخ موثر شدن آن