جستجو:  

شرکت همپا انرژی در راستای استفاده از نتایج و دستاوردهای علمی و تحقیقاتی "بخش تحقیق و توسعه" شرکت ، عرضه این تحقیقات به بازار ، گسترش خدمات و ارائه توانمندیهای فنی بیشتر به مشتریان خود ، تصمیم بر تشکیل بخش ویژه ای بنام "بخش تکنولوژی" نموده است که این بخش ، بعنوان پل ارتباطی بین توسعه و تحقیق و پروژه های در دست اجرا عمل نموده و نتایج تحقیقات را در قالب پروژه های واقعی به مشتریان عرضه می نماید. "بخش تکنولوژی" با دراختیار داشتن نفرات و کارشناسان خبره و سازمان مناسب ، جایگزین مناسبی برای تامین کنندگان خارجی در زمینه های بسته های پیچیده فرآیندی-مکانیکی همچون مخازن سرد، ریفرمر تولید گاز سنتز و کوره ها می باشد و از طریق تهیه مدارک ، نقشه های ساخت و اجرا و دستورالعمل ها تا جزئی ترین سطح ممکن ، در جهت طراحی ، ساخت ، اجرا ، نصب و راه اندازی بسته های پیچیده فرایندی-مکانیکی اقدام می نماید.