جستجو:  

شرکت مهندسی ، تجاری بین المللی سریر
با توجه به مشکلات موجود بر سر راه فعالیتهای تدارکاتی پروژه ها از خارج کشور و با توجه به اهمیت این بخش در اجرای پروژه های ، شرکت همپا انرژی اقدام به تاسیس شرکت سریر در شهر استانبول در کشور ترکیه نمود و بدین ترتیب شرکت سریر در تاریخ 2012.12.11 تاسیس گردید و هم اکنون تدارکات شرکت از طریق این دفتر در حال انجام می باشد .