جستجو:  

اطلاعات پروژه

نام پروژه

اوره و آمونیاک زنجان

شاخه صنعت

پتروشیمی

محصول و ظرفیت

3250 TPD Urea ، 2050 TPD Ammonia

لیسانس

Ammonia : Ammonia Casale, Urea : Stamicarbon

کارفرما

شرکت پتروشیمی زنجان

مدیریت پیمان

شرکت صنعت سازان پرنیان

مکان

استان زنجان، زنجان

نوع پروژه

EPS

محدوده پیمان

هماهنگی لیسانس

مهندسی پایه

مهندسی تفصیلی

خدمات تدارکات کالا

تأمین کالا و تجهیزات

ساخت و نصب

پیش راه اندازی و راه اندازی

نظارت بر ساخت

آزمایش عملکردی

تاریخ موثر شدن پیمان

13/11/2007

طول مدت پیمان

16 ماه از تاریخ موثر شدن آن