جستجو:  

 

اطلاعات پروژه

نام پروژه

انجام طراحی ، خدمات مهندسی خرید و خدمات بازرسی فنی کالا و تجهیزات بسته ریفرمر

شاخه صنعت

طراحی و مدیریت ساخت بسته های مکانیکی

محصول و ظرفیت

-

لیسانس

-

کارفرما

شرکت پتروشیمی زنجان

مدیریت پیمان

شرکت صنعت سازان پرنیان

مکان

استان زنجان ، زنجان

نوع پروژه

EPS  

محدوده پیمان

هماهنگی تامین لیسانس

مهندسی پایه

مهندسی تفصیلی

خدمات تدارکات کالا

تأمین کالا و تجهیزات

ساخت و نصب

 

پیش راه اندازی و راه اندازی

 

نظارت بر ساخت

آزمایش عملکردی

تاریخ موثر شدن پیمان

20/04/1391

طول مدت پیمان

22 ماه از تاریخ موثر شدن آن