جستجو:  

 

اطلاعات پروژه

نام پروژه

یوتیلیتی و آفسایت پتروشیمی زنجان

شاخه صنعت

پتروشیمی

محصول و ظرفیت

یوتیلیتی

لیسانس

-

کارفرما

شرکت پتروشیمی زنجان

مدیریت پیمان

شرکت صنعت سازان پرنیان

مکان

استان زنجان ، زنجان

نوع پروژه

EPS  

محدوده پیمان

هماهنگی لیسانس

مهندسی پایه

مهندسی تفصیلی

خدمات تدارکات کالا

تأمین کالا و تجهیزات

ساخت و نصب

 

پیش راه اندازی و راه اندازی

 

نظارت بر ساخت

آزمایش عملکردی

تاریخ موثر شدن پیمان

25/11/2011

طول مدت پیمان

24 ماه از تاریخ موثر شدن آن